สมาชิกเข้าระบบDekccs.com เว็บรุ่น ศิษย์เก่า โรงเรียนพณิชยการเชียงราย เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเหล่า พี่น้อง เพื่อนๆ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่าทั้งหลาย

ข่าวงานในเชียงราย อัพเดทล่าสุด!

  

ได้เวลาชำระเงินกู้(กยศ.)แล้วววว คร้าบบบ

 

ฝากประกาศสำหรับศิษย์เก่า ที่จบไปแล้ว ครับ

ไปจ่ายมาแว้ววว  ง่ายๆ แค่เตรียมตัง กับบัตรประชาชนไปเท่านั้น
เค้ามีช่องทางสำหรับชำระเงินกู้โดยตรงรวดเร็ว  ไม่ต้องรอนานครับ

5 กรกฎา ถึงเวลาคืนเงิน กยศ.

กยศ. ขอแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตจบใหม่ทุกคน หลังจากที่ กยศ.ได้ เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยการให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา แต่อย่าลืม... เมื่อน้องๆ ได้โอกาสในการกู้ยืมจนสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็จงอย่าลืมหน้าที่ในการชำระเงินคืน กยศ. ด้วย เพราะ กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียน ให้สิทธิน้องๆ ในการผ่อนชำระหนี้คืน เพื่อจะได้นำเงินชำระหนี้กลับมาหมุนเวียนให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเช่นเดียวกัน วันนี้โอกาสที่คุณเคยได้ พร้อมที่จะส่งต่อหรือยัง ?


“ 5 กรกฎา ถึงเวลาคืนเงิน กยศ. น้องๆ ที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ยังจำสัญญาที่เคยให้กันไว้ได้ไหมว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษามา แล้ว 2 ปี น้องๆ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ เพื่อขอชำระเงินคืน กยศ. ก่อนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ หากชำระหลังจากวันดังกล่าวถือเป็นวันผิดนัด ผู้กู้จะต้องเสียเบี้ยปรับ 12 % และหากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน จะต้องเสียเบี้ยปรับถึง 18 % ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับ ในการชำระหนี้งวดต่อ ๆ ไป ก็ต้องรีบชำระก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน

• ชำระงวดแรก เมื่อครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก น้องๆ จะต้องเริ่มชำระเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม

• ชำระงวดต่อไป ในการชำระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินต้นตามที่ กยศ. กำหนดไว้ใน แต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี

• ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น

• หากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

สิทธิ ประโยชน์ หากชำระหนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดเริ่มผ่อนชำระเงินงวดแรก (ช่วงปลอดหนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ผ่อนสบาย ... สบาย ... ภายใน 15 ปี

เพื่อ ง่ายต่อการเข้าใจ ลองศึกษาตัวอย่างแสดงการผ่อนชำระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี ตามตารางด้านล่างนี้
ตาราง การผ่อนชำระเงิน คลิ๊ก
วิธี การชำระหนี้ในการชำระเงินคืน น้องๆ ผู้กู้สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือสอบถามยอดหนี้
โทร. 1551 หรือ 0-208-8699

วิธีที่ 1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม


วิธีที่ 2 ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

เมื่อ ทุกคนพร้อมที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาถึงรุ่นน้องแล้ว ก็อย่าลืมทำตามสัญญาที่ให้กันไว้นะคะ ยังมีนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่ออีกจำนวนมากที่ยังรออยู่ รีบติดต่อชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
“ กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน ”

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ก่อนครบกำหนดวันที่ 5 กรกฎาคม เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องและป้องกันการเสียเบี้ยปรับ แถมผู้ชำระหนี้มีโอกาส ลุ้นรางวัลจากธนาคารกรุงไทยกว่า 300,000 บาท
          รศ. นพ. ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า “วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ จึงขอแจ้งถึงผู้กู้ยืมที่ยุติการศึกษารือสำเร็จการศึกษามาแล้ว 2 ปีขึ้นไป ให้รีบมาติดต่อชำระคืนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อกองทุนฯ จะนำเงินกู้ยืมไปหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องอีกจำนวนมาก แต่หากผู้กู้ยืมชำระหนี้คืนหลังจากวันดังกล่าว จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเติมอีก  อีกทั้งในปีนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์การชำระหนี้ให้ผู้กู้ยืมได้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม มูลค่ากว่า 300,000 บาท ด้วยการชำระหนี้คืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ การชำระเงินคืนด้วยเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระหนี้คืนกองทุนฯ โดยวิธีหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย  
          อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้กู้ยืมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมเป็นสำคัญ โดยการติดต่อชำระเงินคืนก่อนวันครบกำหนดวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถเข้าดูยอดหนี้ได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-610-4888 หรือ 02-208-8699” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

เมื่อ พุธ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 07:06:25    โพสโดยคุณ : สมาชิก  0012 [Member] จำนวนผู้เข้าชม : 606Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100 kb
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อ
สมาชิกที่ login ไม่ต้องกรอกเตือนความจำ!
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า ขาว ม่วง ปรัชญาโรงเรียน : เปี่ยมคุณธรรม ฉลาดล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ พละมั่นคง ส่งเสริมประชาธิปไตย
เว็บรุ่น ศิษย์เก่า ทำเนียบรุ่น โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
[ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหา]
. Google มาเยี่ยมเว็บล่าสุด : วันนี้ เวลา 2.22น. l  Page generated in 0.0331 seconds ! powered by Maxsite
sbobet l sbobet l sbobet l sbobet l sbobet l ข่าวพรีเมียร์ลีก l ข่าวลาลีก้า สเปน